Entries by

آشنایی با مبل شرکتی

شما با خرید از شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده مبلمان و یا شعبات و نمایندگی های آنها از مزایایی ویژه ای برخوردار می شوید که فروشگاههای موجود در بازار مبل یا تولیدی ها این مزیتها را برای شما نخواهند داشت یا اگر هم داشته باشند بسیار ضعیف تر و کمرنگ تر ارائه خواهد شد. مزیت های […]

تاریخچه مبل چپندر

در ابتدا لازم است بدانید تا الان تلفظ چپندر چه از جانب فروشندگان مبلمان و چه مردم خریدار مبل اساسا اشتباه بوده است. تلفظ اصلی این مبل، چیپندِل است که از نام پدید آورندۀ آن گرفته شده است. توماس چیپندل Thomas Chippendale فرزند جان چیپندل نجار زبردستی بود که این حرفه را نزد پدرش آموخت. […]